Wetsvoorstel NLQF aangenomen door Tweede Kamer

‹ Terug naar overzicht

Wetsvoorstel NLQF aangenomen door Tweede Kamer

Door: Petra Teunissen
Geplaatst op:
Dinsdag 9 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om NLQF in de wet te verankeren. Wat staan die letters voor en waarom is het belangrijk voor voetverzorgers? Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, komt er een wettelijke, onafhankelijke beoordeling om arbeidsmarktrelevante opleidingen in te schalen op niveau, volgens het Netherlands Qualification Framework (NLQF). Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Zo is het branche-diploma Medisch Pedicure ingeschaald op niveau 4 en het branchediploma Pedicure op niveau 3 (beide van Stichting Bravo). De opleiding Voetkundig Technicus is ingeschaald op niveau 4 en Registerpodoloog op niveau 6. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers krijgen zo beter inzicht in het niveau van een (aanvullende) opleiding die ze willen volgen.

Vooral voor vakmensen is NLQF belangrijk. Het leren in de praktijk en/of het volgen van scholing in de praktijk krijgt als de opleiding is ingeschaald in het NLQF een niveau mee dat vergelijkbaar is met het niveau van formele opleidingen. Het framework maakt duidelijk wat is de waarde is van een training, cursus of certificaat. Ook kan er voortaan makkelijker worden ingegrepen als aanbieders onjuiste informatie verstrekken over het niveau van hun opleidingen. Nederland sluit hiermee aan bij het European Qualification Framework (EQF). Dat is bedoeld om met goede niveau-inschaling de inzetbaarheid van mensen in hun werkende leven in Nederland en Europa te verhogen. In Nederland worden opleidingen sinds 2012 ingeschaald. Er zijn inmiddels 10 EU-lidstaten die de inschaling ook wettelijk vastgelegd hebben, daar sluit Nederland zich met deze wet bij aan.
Met het aannemen van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer is er een belangrijke mijlpaal bereikt voor leven lang ontwikkelen in Nederland. Na het debat op 3 april en stemming op 9 april werd het voorstel goedgekeurd met 124 stemmen. Nu het voorstel is aangenomen, wordt het doorgestuurd naar de Eerste Kamer voor verdere behandeling. Je vindt het register hier.