Colofon

Hoofdredactie

Sarah den Boer, s.denboer@coiffuremedia.nl

Redactie

redactie@voetvakplus.nl

Contentregie

Linda Hulsman, l.hulsman@coiffuremedia.nl

Advertenties

Sandra de Vries, tel. 06-49037706, s.devries@coiffuremedia.nl

Abonnementen

Coiffure Media Group
Telefoon: 088 – 226 66 17
E-mail: coiffure@mijntijdschrift.com

Uitgeefteam BDUvakmedia

Peter Vorstenbosch (manager vakmedia)
Martin ten Hoven (sales coördinator)

Art Direction

Giesbers Communicatie Groep, Velp

Druk

Vellendrukkerij BDU, Barneveld