Colofon

(Hoofd)redactie

Sarah den Boer (s.denboer@coiffuremedia.nl) en Petra Teunissen (p.teunissen@coiffuremedia.nl)

redactie@voetvakplus.nl

Advertenties

Sandra de Vries, tel. 06-49037706, s.devries@coiffuremedia.nl

Abonnementen

Coiffure Media Group
Telefoon: 088 – 226 66 17
E-mail: coiffure@mijntijdschrift.com

Uitgeefteam Coiffure Media Group

Ronald Vedder en Rik Stuivenberg

Art Direction

Giesbers Communicatie Groep, Velp

Drukwerk

Veldhuis Media