Nieuws over de btw-vrijstelling

‹ Terug naar overzicht

Nieuws over de btw-vrijstelling

Door: Petra Teunissen
Geplaatst op:
In 2017 spande ProVoet een rechtszaak aan om btw-vrijstelling voor diabetische voetzorg mogelijk te maken. Deze voetzorg is inhoudelijk geheel gelijk aan behandelingen die worden uitgevoerd door podotherapeuten. Met als verschil dat deze beroepsgroep vanwege hun BIG-registratie wél onder de medische btw-vrijstelling valt. Aan deze ongelijkheid en concurrentieverstoring is een einde gekomen door een uitspraak van de rechter, eind oktober 2023.

De btw-vrijstelling geldt voor veel meer voetzorg dan diabetische, gecontracteerde voetzorg alleen. De vrijstelling geldt namelijk voor behandelingen van medische en/of gezondheidskundige aard die tot doel hebben de bescherming, instandhouding of het herstel van de menselijke gezondheid. Op de website van ProVoet lees je een uitgebreid artikel, waarin onder meer staat wie in aanmerking komen voor terugvordering van ten onrechte betaalde btw en hoe de terugvorderingsprocedure in zijn werk gaat.