Met OVV naar Medisch Pedicure Oncologie

‹ Terug naar overzicht

Met OVV naar Medisch Pedicure Oncologie

Door: Petra Teunissen
Geplaatst op:
Met ingang van 1 april 2024 worden pedicures met een certificaat Medisch Pedicure Oncologie (MPO) opgenomen in de Verwijsgids Kanker van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), lazen we op de site van ProVoet. Tot voor kort werden alleen pedicures met een diploma Oncologische Voetzorg Verlener (OVV) opgenomen in deze verwijsgids.

Het IKNL stelt eisen aan opname in de Verwijsgids Kanker. Pedicures moeten opgenomen zijn in een kwaliteitsregister en jaarlijks bij- en nascholing volgen. Om aan deze eisen te kunnen voldoen stelt ProCERT met ingang van 1 april 2024 het deelregister Medisch Pedicure Oncologie beschikbaar. Voor opname in het deelregister MPO moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Je hebt een actuele registratie in het basisregister Medisch Pedicure
• Je hebt een Bravo-certificaat Medisch Pedicure Oncologie
ProVoet biedt in overleg met Voetzorg+ BV de pedicures met een OVV diploma de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het deelregister MPO van ProCERT. Daarom kunnen OVV’ers eenmalig op basis van hun OVV diploma een Bravo-branchecertificaat Medisch Pedicure Oncologie krijgen. Dit wordt ook zichtbaar bij de Ledenzoeker. Let op: het aanvragen moet voor 1 september 2024 gebeuren! Zie verder www.provoet.nl.