Het effect van fysiotherapie op arbeidsparticipatie bij ontstekingsreuma?

‹ Terug naar overzicht

Het effect van fysiotherapie op arbeidsparticipatie bij ontstekingsreuma?

Geplaatst op:
Wat is het effect van fysiotherapie op arbeidsparticipatie bij ontstekingsreuma? ReumaNederland stelt samen met Wetenschappelijke College Fysiotherapie (WCF) van het Koninklijk Nederlands Genootschap (KNGF) 250.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar het effect van fysiotherapie op arbeidsparticipatie voor mensen met reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axiale SpA).

ReumaNederland en KNGF zien deze samenwerking als een mogelijkheid om met onderzoek aan te tonen op welke manier fysiotherapie kan bijdragen aan het behouden van werk (en voorkomen van uitval), verminderen van ziekteverzuim of zelfs terugkeer naar werk voor mensen met RA en axiale SpA.

Uit een landelijke peiling blijkt dat mensen met ontstekingsreuma zoals RA en axiale SpA veel baat hebben bij fysiotherapie. Het draagt bij aan het mee kunnen blijven doen in de maatschappij, waaronder ook deelnemen aan het arbeidsproces. Er is echter nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten van fysiotherapie op arbeidsparticipatie.

Onderzoekers kunnen tot 18 september 2019 hun subsidieaanvraag indienen.

Over ReumaNederland

ReumaNederland is een patiëntenorganisatie en fondsenwerver die mensen verbindt, onderzoek financiert en aandacht vraagt voor reuma en reumazorg. Dit alles gebeurt onder het motto ‘Samen zorgen voor beweging’. Het doel is dat mensen met reuma nu beter en straks zonder belemmeringen kunnen meedoen in de samenleving. Dit doet ReumaNederland door financiering van wetenschappelijk onderzoek, informatieverstrekking en belangenbehartiging van mensen met een vorm van reuma. Om de doelstellingen te kunnen bewerkstelligen is de toegankelijkheid van fysiotherapie voor mensen met een reumatische aandoening een belangrijk thema voor ReumaNederland.

Over WCF/ KNGF

Het WCF van het KNGF richt zich op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de onderbouwing van het fysiotherapeutisch handelen in de dagelijkse praktijk, met als doel om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Om dit te bereiken stimuleert, initieert en financiert het WCF, in opdracht van het KNGF, wetenschappelijk onderzoek. Hierbij heeft het WCF voorkeur aan het financieren van grootschalig toegepast onderzoek, dat gericht is op het invullen van de meest urgente kennishiaten voor de fysiotherapie. Deze kennishiaten zijn geformuleerd als onderzoeksvragen in de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’.

 

Meer informatie? Die vind je hier.