#DOESLIEF

‹ Terug naar overzicht

#DOESLIEF

Geplaatst op:
Hoewel we als redactie van VoetVak+ niet de gewoonte hebben om de aandacht op onszelf te vestigen - wat ons betreft ligt de focus op de lezer - vraagt hoofdredacteur Petra Teunissen in deze editie van VoetVak+ toch om aandacht voor een zaak die haar aan het hart gaat.

#DOESLIEF

Onze lezers zijn zeer betrokken vakmensen, die het beste voor hun cliënten willen. Voetverzorgers gaan vaak ver om hun klanten herstel en comfort te bieden. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe producten of behandelingen. Zij vinden in VoetVak+, in andere vakbladen, op websites en op sociale media adviezen voor hun praktijkvoering. Daaruit pikt iedereen op wat bij haar of hem past. Natuurlijk zijn er minimumeisen en wettelijke regels wat betreft hygiëne en zorg, maar daarbuiten is er veel variatie. En die variatie groeit, want de voetverzorgingsbranche is altijd in beweging. Actuele inzichten over oorzaken en behandelingen van voetproblemen zorgen voor nieuwe protocollen en richtlijnen. Daar hebben voetverzorgers dan weer hun eigen ideeën over. Sommigen zijn enthousiast over een nieuwe richtlijn en gaan gelijk een cursus volgen. Anderen kijken eerst de kat uit de boom en weer anderen blijven liever werken zoals ze altijd al deden. Zoveel mensen, zoveel meningen.

In VoetVak+ laten wij  zien welke behandelingen er allemaal mogelijk zijn voor voetproblemen. Juist omdat wij een onafhankelijk vakblad zijn, kunnen we het vak in de volle breedte laten zien. We proberen zoveel mogelijk verschillende professionals aan het woord te laten uit allerlei disciplines. Zo kunnen we van elkaar leren. We vinden het vooral belangrijk om te laten zien waarom iemand voor een bepaalde aanpak kiest. Pas als je de achtergrond van een keuze begrijpt,  kun je met elkaar in gesprek over die keuze. Want vaak is een behandeling heel individueel: bij iedere klant en bij ieder probleem maak je opnieuw een keuze uit het grote aanbod mogelijkheden.

Helaas nemen vakgenoten elkaar op sociale media soms de maat in bewoordingen die als kwetsend worden ervaren. Dat is treurig. Waarom kunnen voetverzorgers wel lief zijn voor hun cliënten, maar zijn ze soms zo onaardig over collega’s met een andere opvatting over het vak? Dat is niet alleen onprettig, maar ook gevaarlijk, want daardoor creëer je angst voor openheid. Dan zouden voetverzorgers niet meer durven vertellen of laten zien hoe ze werken. Ze zijn bang het ‘fout’ te doen en afgeserveerd te worden. Zij sluiten zich op in hun praktijk. Dat is contraproductief, want juist omdat de meeste voetverzorgers solitair werken, is het belangrijk om met vakgenoten te blijven sparren over je aanpak van bepaalde problemen. Dus: #doeslief als een collega een casus aan je voorlegt of zijn/haar mening geeft over een mogelijke behandeling. Stel vragen en denk mee, in plaats van je eigen visie als enige mogelijkheid te poneren. Daar groeit je collega van, daar groei jij van en daar groeien we als voetverzorgers allemaal van.  

Hoe maak jij je keuze in het grote aanbod van behandelingen? Praat erover mee in onze levendige Facebook-community.

Petra Teunissen
Content manager VoetVak+