AOV of Broodfonds?

‹ Terug naar overzicht

AOV of Broodfonds?

Geplaatst op:
Je hoopt natuurlijk dat het je nooit overkomt: arbeidsongeschikt raken. Helaas hebben veel collega’s ervaren dat ze door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer konden werken en hun inkomen kwijtraakten. Hoe kan je je hiervoor verzekeren?

In editie 2 van VoetVak+ worden de opties van een arbeidsongeschiktheidsverzkering (AOV) en Broodfonds besproken. Verzekeringsdeskundige Barbara Stoopman benadrukt het belang hiervan:

“Je verzekert je tegen arbeidsongeschiktheid zodra jouw inkomen van belang is voor het gezin. Als de kosten van (studerende) kinderen, vaste lasten en de hypotheek te zwaar worden als jouw inkomen wegvalt, moet je een financieel vangnet hebben. Voor de meeste zzp’ers is dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In 2004 is de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) afgeschaft en sindsdien hoor je steeds dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zou moeten komen voor alle zzp’ers van Nederland omdat velen echt grote inkomensrisico’s lopen. Ik begrijp heel goed dat de marges voor pedicures vaak zo klein zijn dat een AOV niet op hun prioriteitenlijst staat, maar ik raad iedereen aan om deze kosten als bijkomende bedrijfskosten te zien. Kosten die nu eenmaal bij het ondernemerschap horen en medebepalend zijn voor jouw kostprijs. Een werkgever berekent de kosten van zijn personeel, dus ook de kosten en het risico van ziekte van dit personeel, ook door in zijn kostprijs, waarom zou jij dit als ondernemer dan niet doen?”

De verschillen tussen een Broodfonds en een AOV

Broodfonds AOV
Anonimiteit nee ja
Uitkeringsgarantie Op basis van de polis. Altijd voldoende geld. Op basis van vertrouwen. Alleen als er voldoende geld in de pot zit.
Hulp bij re-integratie nee ja
Ondersteuning bij ziekte nee ja
Premie niet aftrekbaar niet aftrekbaar
Uitkeringsduur maximaal 2 jaar maximaal tot eindleeftijd
Zwangerschapsdekking nee ja
Uitkeringshoogte beperkt keuze voor hogere bedragen