Een no-showboete opleggen, mag dat?

‹ Terug naar overzicht

Een no-showboete opleggen, mag dat?

Geplaatst op:
Moe wordt Iris ervan; klanten die op het laatste moment de pedicurebehandeling bij haar afzeggen. Sommige klanten bellen zelfs enkele minuten voor de afspraak op met de mededeling dat zij niet kunnen komen.

Het grootste deel van de klanten van Iris houdt zich keurig aan de afspraak en belt keurig minimaal een dag van tevoren op wanneer zij verhinderd zijn. Iris wil het problemen met de no-show-klanten aanpakken, door deze een no-showboete op te leggen wanneer zij – zonder goede reden – niet of te laat verschijnen op de afspraak.

No-showboete

Iris is voornemens om aan ontrouwe klanten, die niet of op het allerlaatste moment een afspraak afzeggen, een boete op te leggen. In hoeverre mag Iris een dergelijke no-showboete opleggen?

Mr. Ruud van Domselaar* geeft aan: “Het Nederlandse contractenrecht kent het beginsel van ‘contractsvrijheid’. Dat betekent dat partijen de vrijheid hebben om volledig zelf de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Dit geldt echter niet wanneer de inhoud in strijd is met de regels van dwingend recht, de openbare orde of de goede zeden. Het opleggen van een dergelijke fee is in beginsel niet in strijd met deze regels.

Gederfde inkomsten

Iris mag de gederfde inkomsten in rekening brengen bij de klant. Dat betekent dat als een afspraak gepland stond voor een behandeling ter waarde van 50 euro, Iris het gehele bedrag bij de klant in rekening mag brengen. Om discussies over de omvang van de schade te voorkomen, dient Iris bij het bevestigen van de afspraak het bedrag dat in rekening wordt gebracht als no-showboete te vermelden. Iris is van mening dat deze boete vooral een opvoedkundig karakter heeft en besluit om een bedrag te hanteren van 25 euro, tenzij sprake is van overmacht. In dat geval zal Iris geen kosten in rekening brengen.

Enerzijds is het opleggen van een no-showboete niet klantvriendelijk. Anderzijds beweegt dit klanten ertoe om hun afspraken na te komen.”

In editie 6 van VoetVak+ vertelt Mr. R. van Domselaar meer over deze no-showboete en geeft hij tips waarmee je de kans zo klein mogelijk maakt dat mensen niet op hun afspraak komen.

 

* Mr. R. van Domselaar is advocaat bij Amice Advocaten B.V., www.amice-advocaten.nl