Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie wordt makkelijker en duidelijker voor werkgevers

‹ Terug naar overzicht

Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie wordt makkelijker en duidelijker voor werkgevers

Geplaatst op:
Veel werkgevers hebben moeite met de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de re-integratie, al zijn zij zich daar vaak niet van bewust. Om werkgevers te ontzorgen, komt er per 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Veel kleine werkgevers zijn onzeker of zij alles goed geregeld hebben voor het moment waarop een werknemer langdurig uitvalt. Dit komt doordat zij vaak weinig ervaring hebben met langdurig ziekteverzuim. Zij weten niet goed wat van ze wordt verwacht. Zo is de werkgever wettelijk verplicht het loon maximaal twee jaar door te betalen en moet hij of zij zich inspannen voor re-integratie. Dat is een behoorlijke opgave. Om werkgevers tegemoet te komen, worden loonbetaling en re-integratie bij ziekte vanaf 2020 makkelijker en duidelijker.

De volgende zaken veranderen:

  • Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering die hen ontlast. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
  • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De medewerker zelf krijgt een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers.

    Loondoorbetaling bij ziekte

    Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie wordt makkelijker en duidelijker voor werkgevers

Wie wil weten hoe andere werkgevers zich voorbereiden op langdurige ziekte van werknemers, gaat naar:  www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/loondoorbetaling-bij-ziekteHier zijn verhalen van collega-werkgevers te bekijken over welke keuzes zij hebben gemaakt. Zie ook de keuzekaart met een overzicht van de mogelijkheden voor een werkgever om aan zijn verplichtingen te voldoen rond ziekte en re-integratie.