De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg voor de reumapatiënt. Tijdens dit congres krijg je mee wat dit voor de voetzorg in Nederland kan betekenen. Het congres is samengesteld onder begeleiding van orthopeed Kirsten Veenstra en dermatoloog Annemie Gallimont."/>
‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op:

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg voor de reumapatiënt. Tijdens dit congres krijg je mee wat dit voor de voetzorg in Nederland kan betekenen. Het congres is samengesteld onder begeleiding van orthopeed Kirsten Veenstra en dermatoloog Annemie Gallimont.

Op de agenda: communicatie

Vanwege de steeds belangrijker rol die communicatie in het werk van de voetverzorger inneemt, staat dit onderwerp tijdens dit congres op het programma. Niet alleen bij reumazorg kan het gebeuren dat essentiële communicatie niet doorkomt bij de specialist, voetzorgverleners hebben vergelijkbare ervaringen bij diabetes en andere ziektebeelden waarbij de factor tijd een belangrijke rol kan spelen. Door de organisatie van het congres

is een gespecialiseerd communicatiebureau in de arm genomen met als opdracht een aantal oplossingen te formuleren en te presenteren waarin wordt getoond hoe communicatie tussen voetzorgverlener en specialist in de toekomst doeltreffender kan plaatsvinden.

Dermatoloog Annemie Galimont zal aansluitend laten zien dat deze klacht ook door de specialisten wordt opgepakt en er door hen ook hard gewerkt wordt aan verbetering.

Reuma en voetproblematiek

Reumatoloog Bert Visser van het Twents Medisch Centrum zal een presentatie geven over de laatste stand van zaken rondom reuma en dieper ingaan op de voetproblematiek.

Dr. Visser en zijn collega dr. Wiepke Drossaers hebben samen een polikliniek. Dr. Drossaers schreef hierover: “Voeten en reuma hebben nog steeds mijn grote belangstelling. Samen met mijn collega Bert Visser hebben we een polikliniek opgebouwd. Hiermee hebben de laatste jaren veel kennis opgebouwd van de dagelijkse problemen die RA-patiënten tegenkomen in het krijgen van optimale voetzorg. We ervaren geregeld wat er gebeurt als er geen tijdige of onvoldoende afstemming is tussen de professionals en tot welke nare gevolgen dit leidt.”

Ook dr. Drossaers herkent en erkent de problematiek van vastgelopen communicatie tussen verschillende zorgverleners en de gevolgen daarvan voor de patiënt.

Accreditatie is aangevraagd bij: Procert voor pedicures/medisch pedicures, St.Adap voor podotherapeuten, Kabiz voor podologen.

Meer informatie vind je op de site van Mischa Nagel.