Nieuws

Online rekenmodule

De Stuurgroep van o3d2009: de gemeenschappelijke ICT-stimuleringscampagne van HBA, HBD en MKB Nederland, heeft onlangs ¤25.000 beschikbaar gesteld voor de 'Online rekenmodule pedicures'. Het instrument geeft pedicures aan de hand van kengetallen een beeld van het eigen bedrijf. Zo kan de pedicure bijsturingsmaatregelen nemen om het rendement te verbeteren. Dit past in het beleid van brancheorganisatie ProVoet om de professionalisering van de branche verder te stimuleren. Meer informatie: www.o3d.nl