Nieuws

CompetentCity

Op 2 oktober ontmoette het bedrijfsleven en het MBO elkaar in CompetentCity, hét evenement waarin het MBO-onderwijs in samenwerking met de kenniscentra en het bedrijfsleven lieten zien hoe modern, competentiegericht onderwijs wordt vormgegeven. De focus lag op de vernieuwing (het herontwerp) van opleidingen waarbij zoveel mogelijk samen met de organisaties uit de beroepspraktijk wordt samengewerkt. Nagenoeg alle kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven en onderwijsinstellingen leverden een bijdrage aan CompetentCity. Hierdoor is de kracht van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven voelbaar. In iedere straat en op ieder plein. Meer informatie is beschikbaar op www.competentcity.nl.