Nieuws

Update kwalificatiedossiers

Binnen de kwalificatiestructuur is KOC Nederland druk doende om de dossiers voor Pedicure, Schoonheidsverzorging en Kappers zo op te stellen dat de Paritaire Commissie en het Coördinatiepunt er tevreden mee zijn. Helaas is het niet gelukt de experimenten met de nieuwe dossiers versneld, namelijk in schooljaar 2007-2008, van start te laten gaan aangezien de toetsing door het Coördinatiepunt niet op tijd kon worden afgerond. De dossiers volgen nu, zoals alle andere, de gebruikelijke route, wat betekent dat de dossiers in december bij het Coördinatiepunt voor finale toetsing zullen worden ingeleverd waardoor opleiden op basis van de nieuwe dossiers mogelijk zal zijn met ingang van schooljaar 2008-2009. (bron: KOC)