Nieuws

Certificering verlengd

In november 2006 voerde het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) wederom een proces- en productaudit uit bij KOC. Op 23 mei jongstleden ontving het Kennis- en OntwikkelCentrum voor de uiterlijke verzorging het eindoordeel: KOC heeft de ontwikkeling en organisatie van examens goed op orde. De certificering is verlengd voor het schooljaar 2007-2008. Hiermee voldoet KOC aan de wettelijke kwaliteitsstandaarden van KCE. Bij de kwaliteitsaudit in november werd onder andere gekeken naar de kwaliteit van de examinering, de tevredenheid van de examenafnemers, de deskundigheid van de KOC-medewerkers en de examenprocessen. KCE oordeelde dat deze punten voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. De hoogste score behaalde KOC op het gebied van het exameninstrumentarium. Deze voldoet namelijk uitstekend aan de toetstechnische kwaliteitseisen. KCE is in maart 2002 opgericht. Zij waarborgt en stimuleert de kwaliteit van examens in het middelbaar beroepsonderwijs. Hiermee levert zij een bijdrage aan het maatschappelijke vertrouwen in het mbo-diploma. Door de goedkeuring van KCE is de pedicure-, kappers- en schoonheidsspecialistenbranche verzekerd van hoogwaardige diploma’s, wat een positieve uitstraling heeft op de gehele branche. KOC Nederland, tel. 030 - 607 1000, www.koc.nl