Nieuws

Examinering

In de afgelopen jaren is er binnen de branche voetverzorging veel gebeurd. De ontwikkelingen hebben elkaar in snel tempo opgevolgd met als resultaat dat nu één brancheorganisatie de belangenbehartiging van alle leden kan realiseren. Zo is ProVoet zeer actief betrokken op het gebied van het onderwijs en examinering in de voetverzorging. Spil daarin is het kenniscentrum KOC Nederland, waarin ProVoet participeert samen met de andere branches in de uiterlijke verzorging. In nauwe samenspraak hebben ProVoet en KOC Nederland gezorgd voor een zogenaamde één-loket-functie van de examinering. Bij KOC zijn in de afgelopen twee jaar de exameninstellingen EPP en SEPVO samengebracht met de bedoeling om met ingang van het cursusjaar 2003-2004 één examen voetverzorger te realiseren, waarbij vooral het goede van de beide 'oude' organisaties in het nieuwe examen zal worden verenigd. Sinds 2003 is er dus één landelijk examen voor de pedicure. Het bevordert de duidelijkheid naar buiten toe, maar zorgt ook voor een betere positie naar verzekeraars. Voor de brancheorganisaties is het dan ook duidelijk dat daarmee het door KOC uit te reiken diploma, het document is dat wordt beschouwd als hét erkende diploma.