Nieuws

Medicijn voor restless legs

De Europese Commissie heeft het medicijn pramipexol (Sifrol(r)) goedgekeurd voor de indicatie 'Restless Legs Syndrome'(rusteloze benen syndroom of RLS). In Nederland heeft circa 10 procent van de mensen last van rusteloze benen. Tot op heden was voor deze aandoening geen adequate medicatie beschikbaar. Sifrol(r) is in Nederland per direct beschikbaar. De komst van Sifrol(r) is een uitkomst voor de naar schatting 400.000 Nederlanders die dagelijks last ondervinden van rusteloze benen. Met name in de leeftijdscategorie 50+ komt deze aandoening veel voor. Over de oorzaak van RLS is nog niet veel bekend. Onderzoek lijkt uit te wijzen dat de neurotransmitter dopamine een rol speelt bij het ontstaan. Het nieuwe geneesmiddel is een zogenaamde dopamine agonist. Deze bootst de werking van dopamine na en bestrijdt daarmee de symptomen van RLS. De veiligheid en effectiviteit van Sifrol(r) is in wetenschappelijke studies bewezen. Sifrol(r) wordt eenvoudig gedoseerd (aanbevolen startdosering is 0,125mg). (bron: Kodyo/Boehinger Ingelheim, www.boehringer-ingelheim.nl)