Nieuws

Algemene Ledenvergadering ProVoet

ProVoet organiseert op 19 juni in Veenendaal de Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering zal het ProVoet-bestuur haar leden informeren over het beleidsplan dat tot 2015 gaat lopen. Op de Algemene Leden Vergadering kunt u, als lid van ProVoet, uw stem laten gelden. Indien nodig kan om een schriftelijke toelichting gevraagd worden, die bijgevoegd wordt aan de stukken van de ALV. Voor deze vergaderingen zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. Om alle onderdelen op een goede manier te plannen is inschrijving voor deze activiteit noodzakelijk. Inschrijven kan via de website. Voor de ALV worden accreditatiepunten aangevraagd bij ProCERT. ProVoet, tel. 0318-515527, www.provoet.nl