Nieuws

Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging

Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging

Met ingang van 1 januari 2010 kent de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag een Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Deze commissie bestaat uit de branches voetverzorging, schoonheidsverzorging en kappers. De geschillencommissie behandelt klachten die niet in onderling overleg tussen ondernemer en klant opgelost kunnen worden. Basis voor de geschilbeslechting vormen de tweezijdige Algemene Voorwaarden waarover de Consumentenbond en de brancheorganisaties overeenstemming hebben bereikt in hun overleg bij de SER. Aansluiting bij de SGC is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de betreffende branches. Ondernemers die lid zijn van de brancheorganisaties ProVoet, Anko of Anbos participeren automatisch in de geschillenregeling. Ondernemers die geen lid zijn, hebben de mogelijkheid hieraan deel te nemen door zich op individuele basis bij de SGC aan te sluiten.

ProVoet, tel. 0318-551369, www.degeschillencommissie.nl