Nieuws

Erkenningsregeling

Vanaf 1 september zal een nieuwe erkenningsregeling ingaan voor leerbedrijven in de uiterlijke verzorging. De nieuwe regeling is ontwikkeld om de drempel naar erkenning te verlagen en de lastendruk voor bestaande leerbedrijven te verminderen. Een belangrijke verandering is dat er voortaan minder voorwaarden aan de erkenning worden gesteld. Nieuw is ook het feit dat de erkenning vanaf 1 september voor onbepaalde tijd geldt. Wel wordt binnen het leerbedrijf elke vier jaar een audit gehouden. Verder zal de administratieve lastendruk aanzienlijk afnemen. Ook is de praktijkopleider niet langer verplicht om bepaalde trainingen te volgen. Erkenning geschiedt bovendien niet meer uitsluitend op basis van trainingen van KOC, maar ook op basis van trainingen door andere partijen. Om school en praktijk nog dichter bij elkaar te brengen, wordt het mogelijk om in het leerbedrijvenregister op de website www.koc.nl een bedrijfsprofiel te plaatsen.