Nieuws

Schimmelnagels probleem

Een groep Poolse wetenschappers heeft onderzoek gedaan naar de levenskwaliteit van patiënten met teennagelschimmels. De onderzoekers van de Universiteiten van Wroclaw en Warschau en farmaceut Novartis interviewden 3904 patiënten (2269 vrouwen en 1635 mannen) over hun sociale en emotionele problemen. Zo'n 750 patiënten leden ook aan schimmelinfecties aan de vingernagels. De meeste patiënten bleken duidelijk te lijden onder hun aandoening. Er was een significant verlies aan kwaliteit van leven. Hoe erger de schimmelinfectie, hoe groter het effect op het dagelijks leven. Zowel de sociale als emotionele problemen waren erger voor vrouwen dan voor mannen, hoewel de symptomen gelijk waren. Bijzonder is dat hoogopgeleide patiënten méér sociale en emotionele problemen hadden door hun schimmelnagels, dan patiënten met een lagere opleiding. Dat gold ook voor patiënten die in stedelijke gebieden leefden, hoewel de 'plattelandspatiënten' en lager opgeleiden juist ergere symptomen vertoonden. De wetenschappers vinden dat schimmelinfecties van de nagels nog steeds een serieus medisch probleem zijn en van duidelijk belang voor de kwaliteit van leven.