Nieuws

Amputatie voorkomen

Het tijdig ontdekken van en reageren op diabetesproblematiek is absoluut noodzakelijk om een goede zorg voor patiënten met diabetes mellitus te kunnen garanderen. Podotherapeuten zijn speciaal opgeleid om risicofactoren voor het ontstaan van wonden op te sporen, ook als er nog geen klachten zijn. Zij werken hierbij vaak samen met voetverzorgers met een diabetesaantekening, medisch pedicures, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen. De paramedisch specialisten kunnen vervolgens preventieve maatregelen nemen om te voorkomen dat wonden ontstaan. Ontstaat er toch een wond, dan is de podotherapeut vaak in staat die wond te verhelpen waardoor amputatie kan worden voorkomen. Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, tel. 035-6246388, www.podotherapie.nl