Nieuws

Nieuwe regels desinfecterende middelen

Sinds 15 september 2009 is de Biocide Richtlijn aangescherpt. Dat is een wet die onder meer het gebruik van desinfecterende middelen regelt, waaronder gedenatureerde alcohol. Er komen strengere eisen voor producten tegen bacteriën, schimmels en virussen. Alcohol staat sinds begin 2008 op de lijst van kankerverwekkende middelen. Daarom is het verplicht geworden producten die alcohol bevatten en die gebruikt worden voor desinfecteren en steriliseren, te registreren bij het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). Het gevolg van deze regelgeving voor u als voetverzorger is dat u sinds 15 september alleen producten en materialen die op de lijst van geregistreerde producten voorkomen, mag inkopen en gebruiken. Op www.vrom.nl kunt u de lijst bekijken met alle geregistreerde producten.