Nieuws

In de bres voor zzp'er

Maandblad Opzij roept minister Donner op betere voorzieningen te treffen voor de zelfstandig ondernemer zonder personeel. Een handtekeningenactie moet de minister bewegen de juiste stappen te zetten. Al anderhalf jaar trekken fracties in de Tweede Kamer opmerkelijk eensgezind op om de regering zover te krijgen de positie van de zzp’er te verbeteren. ‘Minister Donner is “mister Njet”,’ zegt PvdA-Kamerlid Mei Li Vos in Opzij, ‘hij heeft niets met zzp’ers.’ VVD’er Stef Blok bevestigt dit beeld: ‘Donner ziet zzp’ers blijkbaar als onderkruipers die onder premies uit willen komen. Hij wil geen enkele stap zetten.’ Een enquête op de site van Opzij wees uit dat maar liefst 60 procent van de ondervraagden met de gedachte speelt zzp’er te worden. Vorig jaar meldden honderdduizend nieuwe zelfstandigen zich op de arbeidsmarkt. Steeds meer vrouwen worden eigen baas, met name in de zorg. Opzij probeert Donner via een handtekeningenactie op andere gedachten te brengen. Opzij, www.opzij.nl