Nieuws

Rechtzetting EVC

In het artikel ‘Erkenning Verworven Competentie’ in de vorige editie van VoetVak+ (nr 2, pagina 25) over de EVC-procedure voor Medisch Pedicure, werd ten onrechte de indruk gewekt dat dit traject uitsluitend is voorbehouden aan Philyra Instituut en Imko College. Niets is minder waar. Tal van andere reguliere opleidingsinstituten, en ook particuliere opleiders zoals Rocas en Pediroda, verzorgen al sinds vorig jaar het EVC-traject Medisch Pedicure voor voetverzorgers met een +registratie. Een aantal van deze opleidingsinstituten geeft ook regelmatig lezingen in het land over de EVC-procedure, gericht op het diploma Medisch Pedicure. Er zijn momenteel twee exameninstellingen die de assessments uitvoeren voor de EVC-Procedure voor het branchediploma. Naast Philyra is ook TCI actief in de EVC-assessments, zowel voor het branchediploma alsook het mbo-diploma. Hiervoor is TCI ook erkend EVC aanbieder, geregistreerd bij Kenniscentrum EVC. De redactie van VoetVak+ betreurt het dat in de publicatie in het vorige nummer is voorbijgegaan aan alle inspanningen die andere opleidingsinstituten zich al hebben getroost om voetverzorgers het EVC-traject snel en efficiënt te helpen doorlopen. Welke instituten de EVC-Procedure aanbieden, kunt u vinden op de website van ProVoet: www.provoet.nl