Nieuws

Pedicure en Medisch Pedicure

Naast pedicures, die goed gekwalificeerd zijn voor behandeling van veel voorkomende voetklachten, zijn er sinds 2007 medisch pedicures opgeleid. Zij beheersen het volledige pakket van technieken en vaardigheden met betrekking tot specifieke voetproblemen. Deze medisch pedicures worden in groeiende mate door huisartsen en podotherapeuten gezien als eerstelijns zorgverleners voor mensen met complexe voetklachten. ProVoet streeft ernaar in 2014, 1000 medisch pedicures te hebben binnen haar ledenbestand. De komst van de Medisch Pedicure betekent niet dat het vak pedicure verdwijnt. Integendeel. Alle ProVoet-pedicures zijn opgeleid en bekwaam om veelvoorkomende voetproblemen te behandelen en om prima voetverzorging te bieden. Daarmee vervullen zij een belangrijke zorgtaak in onze maatschappij. Net zoals podotherapeuten, verpleegkundigen, maar ook kappers en talloze andere beroepsgroepen. De vraag naar professionele voetverzorgers in Nederland groeit. Enerzijds vanwege vergrijzing van de bevolking en anderzijds vanwege de sterke groei van mensen met diabetes. In toenemende mate zien zorgverzekeraars de voordelen van professionele voetverzorging. Bijvoorbeeld: iemand met diabetes heeft vanwege verminderde gevoeligheid en doorbloeding een verhoogde kans op slechtere wondgenezing. Uiteindelijk kan dat leiden tot amputatie van (een deel van) de voet. Gedegen voetverzorging kan extreme problemen voorkomen en dus ook kostenbesparing opleveren. In veel situaties levert goed pedicurewerk niet alleen comfort op, maar voorkomt het erger. Met ingang van 2009 is er een KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) operationeel dat kennis en vaardigheden van ingeschreven pedicures waarborgt door middel van controle op kwaliteit van en deelname aan kennisbijeenkomsten. Conform het systeem zoals bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten hanteren. Dit register is enerzijds in te zien door consumenten, anderzijds door huisartsen, zorgverzekeraars, podotherapeuten en andere disciplines waar pedicures mee samenwerken. Kijk op de site om meer te weten te komen over de professionaliteit die de branchevereniging nastreeft. ProVoet, tel. 0318-515527, www.provoet.nl