Nieuws

Cursus

In samenwerking met docenten (M.A. van Putten, M. van Mol, B. van der Zwaard) van Fontys Paramedische Hogeschool, Opleiding Podotherapie heeft MSP Opleidingen te Leiden een cursus over de risicovoet ontwikkeld, speciaal en alleen voor docenten op de opleidingen Medisch Pedicure. In deze cursus zal inhoudelijke verdieping worden aangereikt van de lesstof op het niveau van de medisch pedicure. In diverse workshops wordt u verder geschoold en bekwaamd in praktische vaardigheden. Voor het volgen van de cursus ontvangt u van Procert 20 accreditatiepunten. De cursus wordt verdeeld over twee dagen. Op 27 mei wordt ingegaan op de risicivoet in de medische praktijk en op 17 juni zijn de voeten van chronisch zieken het onderwerp. De dagen beginnen om half tien en eindigen ’s middags om half vijf. MSP Opleidingen, tel. 071-51335421, www.mspopleidingen.nl