Nieuws

Kwaliteitsregister voor Pedicures

Kwaliteitsregister voor Pedicures
Het  KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is op 1 januari 2009 van start gegaan. Het KRP is een landelijk en open systeem waarin gediplomeerde pedicures zich kunnen registreren, inclusief vermelding van hun behaalde zorgspecialisaties. Dit systeem is toegankelijk voor onder andere consument, zorgverzekeraars en medische professionals om gericht te zoeken naar een gekwalificeerde voetverzorger. Veelal wordt professionele voetverzorging door verzekeraars vergoed, indien er een medische indicatie is. Niet iedere voetverzorger heeft de mogelijkheid zich te registreren in het KwaliteitsRegister. Hiervoor zijn minimale eisen opgesteld in samenspraak met brancheorganisatie ProVoet. De voorwaarden zijn: Een diploma Medisch Pedicure of een erkend basisdiploma Pedicure aangevuld met een erkend specialistisch certificaat in de verzorging van diabetische voet en/of reumatische voet. Men is ook verplicht de hygiĆ«nische aspecten alsmede de Richtlijnen met betrekking tot voetverzorging van verschillende risicogroepen in de praktijk toe te passen. Daarnaast is het noodzakelijk om hun vakkennis op peil te houden door het volgen van kennisbijeenkomsten. Iedereen die geregistreerd wil blijven in het KRP dient binnen een periode van 3 jaar voldoende accreditatiepunten te behalen. ProVoet erkent het grote belang van een dergelijk kwaliteitsregister. Om dit te onderstrepen heeft zij voor haar leden een collectieve inschrijving bewerkstelligd. Vanaf de start op 1 januari telt het kwaliteitsregister dus al meer dan 6300 voetverzorgers die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.procert.nl of www.kwaliteitsregisterpedicures.nl.