Nieuws

Steunkousen

‘Steve’ is het eerste hulpmiddel om steunkousen zelfstandig aan en uit te kunnen trekken. Dit hulpmiddel kan door het overbodig maken van thuis- en mantelzorg, flinke besparingen opleveren in de AWBZ. In september 2007 heeft staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), besloten dat duurdere aan- en uittrekhulpen vergoed dienen te worden voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig de steunkousen aan- en uit te trekken. Dit om de zorg te ontlasten en de te hoge kosten in de AWBZ te drukken. Steve wordt inmiddels steeds vaker vergoed. Het hulpmiddel wordt verkocht in 250 winkels in Nederland. Verzekerden van Menzis, Confior en Anderzorg kunnen Steve aanvragen bij hun zorgverzekeraar of bij de dealer. Dragers van steunkousen die verzekerd zijn bij CZ, OZ, Agis en Univé dienen zich te wenden tot hun kousenleverancier voor een vergoeding van Steve. Kijk voor meer informatie op www.steunkousgemak.nl.