Nieuws

KvK-nummers

Ondernemingen moeten op alle uitgaande brieven, orders, facturen en alle andere schriftelijke uitingen hun inschrijfnummer bij de KvK vermelden. Dit geldt ook voor de website en zakelijke e-mails, zoals e-mail nieuwsbrieven. Dit is het gevolg van een nieuwe handelsregister wet per 1 juli 2008. Overtreding geldt als economisch delict, waarvoor een geldboete tot maximaal ยค1670 of maximaal zes maanden gevangenisstraf kan worden opgelegd. Heeft u nog geen digitale handtekening met adres- en telefoongegevens onder uw e-mails, dan kunt u die in Outlook instellen door te kiezen voor Extra in het menu en dan Opties>Algemeen>E-mailopties.