Nieuws

NOHV wordt LOPZ

NOHV is op 7 augustus overgegaan in LOPZ, ofwel Landelijke Organisatie Pedicure in de Zorg. Hiermee maakt de vroegere NOHV zich definitief los van de uiterlijke verzorgingsbranche en alle daarbij behorende instanties. In de aanloop naar deze verandering was op de algemene ledenvergadering van de NOHV in 2006 al aangekondigd dat alle leden in het beroepsregister moesten worden ingeschreven. Zorgverzekeraars gaan nu gebruik maken van de registers en zullen behandelingen van DV en RV niet meer vergoeden als men niet in een of meerdere registers staat ingeschreven. Voetverzorgers die niet in het bezit zijn van DV of RV, zullen worden ingeschreven in het basisregister. Door deze veranderingen verwacht de nieuwe stichting LOPZ adequater te kunnen optreden en sneller beslissingen samen met zorgverzekeraars te kunnen maken. Voor de leden verandert er niets; bestaande certificaten blijven gewoon geldig. LOPZ, www.nohv.nl