Nieuws

Wie bezoekt de pedicure?

Wie bezoekt de pedicure?

Van Es marketingservices heeft een deel van haar Marketingrapport Pedicures online geplaatst. Hieronder vind je een deel van het artikel ‘Wie bezoekt de pedicure?’

‘Van de Nederlanders van 20 jaar of ouder bezoekt 29 procent wel eens een pedicurepraktijk. Ruim de helft van de bezoekers doet dit vanwege medische redenen. Een kwart van de consumenten laat zich behandelen door een pedicure omdat men het een prettig verwenmoment vindt.

Met name vrouwen
Het zijn met name vrouwen die zich laten behandelen door een pedicure. Een op de drie vrouwen bezoekt een pedicurepraktijk. Onder de mannen betreft het slechts 22 procent. Als we kijken naar leeftijdscategorieën bestaan er ook duidelijke verschillen. Over het algemeen geldt; hoe ouder men is, des te groter de kans bestaat dat men een pedicure bezoekt. Van de mensen tussen de 20 en 30 jaar bezoekt slechts 13 procent een pedicure. Onder de mensen van 65 jaar of ouder maakt 41 procent gebruik van de diensten van een pedicure. Daarnaast gaan mensen met een bovenmodaal inkomen vaker naar een pedicure dan mensen met een beneden modaal inkomen.

Redenen om naar een pedicure te gaan
Ruim de helft van de consumenten die naar een pedicure gaan doet dit vanwege medische redenen. Een kwart van de consumenten laat zich behandelen door een pedicure omdat men het een prettig verwenmoment vindt. Acht procent van de pedicurebezoekers geeft als hoofdmotief aan dat men het uiterlijk belangrijk vindt. Onder overige redenen worden veel motieven genoemd van (licht) medische aard, zoals diabetes, schimmelnagels, veel eelt en likdoorns.

Mannen en vrouwen
Tussen mannen en vrouwen bestaan grote verschillen in het motief om naar een pedicure te gaan. Het zijn met name vrouwen die het een prettig verwenmoment vinden. Mannen laten zich relatief vaak behandelen door een pedicure vanwege medische redenen. Met betrekking tot de verschillende leeftijdscategorieën worden medische redenen relatief vaker genoemd naarmate men ouder is. Voor 64 procent van de mensen van 65 jaar of ouder vormt dit het hoofdmotief. Het uiterlijk wordt relatief vaak door de jongere generatie genoemd als hoofdmotief.

Via via
Een op de drie consumenten is bij een pedicure terecht gekomen omdat men de pedicure al in de vrienden- en kennissenkring kende. Nog eens 22 procent van de consumenten is bij de pedicure terecht gekomen door mond-tot-mond reclame in de vrienden- en kennissenkring. 13 Procent van de bezoekers van een pedicure is doorverwezen door een arts of medisch specialist. Van de mannen die naar een pedicure gaan heeft 26 procent de pedicure leren kennen als gevolg van een doorverwijzing door een arts of medisch specialist. Onder vrouwen betreft dit slechts acht procent.’

Meer lezen? Je vindt het gehele artikel op: https://www.marktdata.nl/nieuws/Wie-bezoekt-een-pedicure? (zoeken op: ‘wie bezoekt een pedicure’)

Afbeelding: iStock