VoetVak+ 1, januari 2013

VoetVak+ 1, januari 2013

Cover credits: Fotografie: Michel Cupido, Taart: gemaakt door Selena Overmars

Λ

Valincidenten ouderen voorkomen

Valincidenten ouderen voorkomen

Door ouderdom of ziekte is soepel bewegen soms niet meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, wassen of aankleden gaat moeizamer. Daarmee neemt de kans op vallen toe. Een op de drie senioren van 65 jaar of ouder valt minimaal één keer per jaar. Door de vergrijzing en langere levensverwachting steeg het aantal valincidenten de afgelopen dertig jaar sterk. Op jaarbasis zijn er meer dan een miljoen valpartijen. Bij een val breken ouderen dikwijls hun heup, pols, of arm. In VoetVak+ lees je waardoor ouderen vallen én hoe valincidenten bij ouderen voorkomen kunnen worden.

Λ

Ook Les Pieds viert 10-jarig bestaan!

Ook Les Pieds viert 10-jarig bestaan!

Niet alleen VoetVak+ bestaat in 2013 10 jaar. Ook uitgeverij Les Pieds viert dit jaar het 10-jarige verjaardagsfeestje. In 2003 is uitgeverij Les Pieds opgericht. Maar al vele jaren eerder (1996) schreef Hennie haar eerste boek over voetverzorging. Dat was op verzoek van het toenmalige VOV, de Vereniging Opleidingsinstituten Voetverzorging. Het betrof het boek Diabetische voetverzorging & Praktijk voor de Sepvo-examens. Hier waren namelijk nog geen lesboeken voor, dus de nood was hoog. Op verzoek van de VOV en in samenwerking met Kick Minderaa van uitgeverij Rapier is Hennie toen aan het schrijven geslagen. InVoetVak+ een interview met Hennie Rothman van deze bijzondere uitgeverij.

Λ

Alfredo Pugliese over ´deep oscillation’

Alfredo Pugliese over ´deep oscillation’

Een van de kleurrijkste professionals in de Nederlandse voetenwereld is zonder twijfel Alfredo Pugliese (1951). Als vernieuwer pur sang is hij vaak de eerste met innovaties. Zo was hij de allereerste podotherapeut/podoposturaal therapeut met een ‘deep oscillation’-apparaat. Indutten is er niet bij in de Rotterdamse praktijk ‘Arthro Kinematika’ vlakbij de Maasboulevard. Wie er een paar jaar niet is geweest, stuit bij het volgende bezoek steevast op een aantal nieuwe apparaten. Als Alfredo iets nieuws ziet, dan wil hij het hebben. Ook na 35 jaar beroepsuitoefening. Mits de apparatuur een wezenlijke bijdrage kan leveren aan zijn praktijkvoering. We nemen een kijkje in zijn veelzijdige keuken.