Λ

Vragen uit de praktijk, antwoorden en achtergronden

Vragen uit de praktijk, antwoorden en achtergronden

In het Muziektheater Vredenburg in Utrecht vond de zesde editie van het Voetcongres plaats dat was georganiseerd door Uitgeverij Supplement. Ruim 700 voetverzorgers waren aanwezig om hun kennis te vergroten en de nodige accreditatiepunten zeker te stellen. Op het programma stonden interessante onderwerpen die aansloten op vragen uit de praktijk. VoetVak+ maakte een samenvatting van deze leerzame dag.

Λ

Voetverzorgers in gezondheidscentra

Voetverzorgers in gezondheidscentra

Pakweg vijftig jaar geleden was de gemiddelde huisarts een solist. De plaats van handeling was vaak een ruime woning met twee deurbellen: een voor privé en een voor de praktijk. Het aantal solistisch opererende huisartsen is de afgelopen decennia echter sterk afgenomen. De doorsnee huisarts zit tegenwoordig met een aantal collega’s in een gezondheidscentrum. Onder één dak werken ze samen met doktersassistenten en praktijkondersteuners die deels zelf medische taken uitvoeren, en met diverse paramedici. In uitzonderlijke gevallen zit er ook een voetverzorger in het pand. Als de voortekenen niet bedriegen, zou dit aantal de komende jaren wel eens kunnen toenemen. In VoetVak+ een verslag van deze nieuwe ontwikkeling.

Λ

De code van het voetverzorgingsbedrijf

De code van het voetverzorgingsbedrijf

In het septembernummer van VoetVak+ stond een zeer interessant artikel van mevrouw Van Zoggel die de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) op bezoek heeft gekregen. Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) krijgt de laatste tijd regelmatig vragen over controles van de Inspectie en over de risico-inventarisatie en –evaluatie (ri&e), reden voor Jacques Rijk van het HBA om een toelichting te geven op de mogelijkheden van het gebruik van de Code van het voetverzorgingsbedrijf (vierde editie) middels een ingezonden stuk.